Мета і завдання профкому студентів


Згідно Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки. Метою діяльності профспілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Національного транспортного університету є найбільшою громадською організацією в університеті. Вона об’єднує на громадських засадах більше 4 тисяч студентів та аспірантів. Основними напрямками діяльності первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів НТУ є здійснення соціального та правового захисту студентства, організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування, організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді, сприяння їй у працевлаштуванні у вільний від занять час через , представлення інтересів студентського колективу у Вченій раді і ректораті НТУ та ін. Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів НТУ входить як організаційна ланка до Профспілки працівників освіти і науки м. Києва, є членом Студентської профспілкової асоціації м. Києва.

Вищим органом профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів НТУ є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює профспілковий комітет, який обирається конференцією на термін до п’яти років або формується на засадах прямого делегування. Що стосується кількісного складу профкому, то він також визначається рішенням конференції. Теперішній профспілковий комітет формується шляхом делегування до його складу на звітно-виборних профспілкових конференціях факультетів двох представників від кожного факультету.
Роботою профспілкового комітету керують голова профкому та його заступник (заступники), які обираються конференцією на термін повноважень профспілкового комітету. Голова профкому та заступник голови профкому, а також секретар і бухгалтер є штатними працівниками профспілкової організації.

Робота профспілкового комітету проводиться у формі засідань, на яких розглядаються найважливіші питання діяльності профспілкової організації та приймаються рішення по них. Засідання профспілкового комітету вважаються правочинними, якщо в них беруть участь більше половини членів профкому. Рішення профспілкового комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів профкому. Профспілковий комітет може обирати зі свого складу президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, а також передавати профспілковим бюро факультетів деякі права, що належать до компетенції профкому. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, Положення про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва, Статуту НТУ, керується рішеннями вищих профспілкових органів.

Відповідно до основної мети діяльності, для виконання статутних завдань профспілковий комітет:

• забезпечує надання правової та інформаційно-методичної допомоги студентству;

• систематично проводить навчання профспілкового активу, готує його інформаційно-методичне забезпечення;

• інформує членів профспілки про свою діяльність в газеті НТУ «Автодорожник» та в профспілкових періодичних виданнях.

• ініціює здійснення морального та матеріального заохочення студентів, які відзначились вагомими досягненнями у навчанні, науковій, громадській, культурно-масовій, спортивній роботі;

• надає вищим у порядку підлеглості профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки профспілкових внесків.

[center]Комісії[/center]
Для ефективного виконання своїх функцій і організації роботи у всіх напрямках своєї діяльності профспілковий комітет створює постійні та тимчасові комісії. Комісія профспілкового комітету – це функціональний підрозділ профкому, який виконує свої функції відповідно до основних напрямків діяльності профспілкової організації. Комісію очолює голова комісії, який призначається на посаду і звільняється від виконання обов’язків на засіданні профкому.

В даний час функціонують 5 постійних комісій профспілкового комітету:

• організаційно-фінансова;

• з питань соціального, правового захисту та оздоровлення;

• з питань спорту;

• з питань культури;

• з питань працевлаштування;

[center]Організаційно-фінансова комісія[/center]
Змістом роботи організаційно-фінансової комісії є:

• вирішення організаційних питань профспілкової роботи;

• розробка проектів внутрішніх нормативних документів;

• вирішення питань, пов’язаних із стипендіальним забезпеченням студентів та аспірантів;

• розповсюдження студентських проїзних квитків для проїзду в міському пасажирському транспорті;

• ведення профспілкового обліку студентів і аспірантів – членів профспілки, збір членських профспілкових внесків.

[center]Комісія з питань соціального, правового захисту та оздоровлення[/center]

Змістом роботи комісії з питань соціального та правового захисту є:

• забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій студентів, аспірантів та докторантів НТУ;

• ведення обліку всіх соціально незахищених категорій студентів (сироти, інваліди, чорнобильці, сімейні студенти з дітьми тощо);

• оформлення належних пільг студентам з числа дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, студентам-інвалідам;

• здійснення контролю за наданням окремим категоріям студентів та аспірантів належних їм пільг та соціальних виплат;

• оформлення документів, необхідних для надання студентам та аспірантам одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів НТУ;

• підготовка проектів рішень про надання студентам та аспірантам університету, путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення до оздоровниць України;

• допомога в організації та проведенні Днів донора, медичних оглядів студентів;

• пропаганда здорового способу життя, здійснення інших заходів щодо оздоровлення студентів.

[center]Комісія з питань спорту[/center]

Змістом роботи комісії з питань спорту та туризму є:

• організація набору студентів до груп позаурочних занять в басейні та тренажерному залі спорткомплексу НТУ;

• організація та проведення спільно з кафедрою фізичного виховання і спорту міжфакультетських та міжвузівських змагань, олімпіад тощо;

• здійснення взаємозв’язків з різними туристичними, спортивними закладами та організаціями.

[center]Комісія з питань культури[/center]
Змістом роботи комісії з питань культури є:

• організація та проведення спільно з Центром студентської творчості та дозвілля НТУ культурно-масових заходів для співробітників, студентів та
аспірантів в університеті;

• участь в організації культурно-масових заходів для молоді за межами НТУ, залучення студентів та аспірантів університету до участі в них;

• сприяння у створенні та організації роботи студентських клубів, гуртків тощо, залучення студентів та аспірантів до роботи в них;

• організація та проведення культурологічних, освітніх, розважальних заходів, урочистостей у студентських групах, на факультетах;

• здійснення взаємозв’язків з різними культурологічними закладами та організаціями.

[center]Комісія з питань працевлаштування[/center]

Змістом роботи комісії з питань працевлаштування (посада голови комісії в даний час вакантна) є:

• впровадження в НТУ проектів Київського молодіжного центру праці та Київської молодіжної біржі праці;

• організація та відрядження студентських трудових загонів під час канікул;

• надання допомоги в працевлаштуванні студентам у вільний від навчання час;

• співпраця з навчально-інформаційними організаціями, участь в організації та проведенні лекторіїв, семінарів, конференцій, нарад по проблемах працевлаштування.

[center]Ревізійна комісія[/center]

Звітно-виборною конференцією профспілкової організації на термін повноважень профкому обирається ревізійна комісія, яка :

• здійснює перевірку роботи виборних профспілкових органів;

• здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності профспілкової організації;

• контролює стан профспілкового діловодства, оперативність і результативність розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.


Фінансові звіти про виконання профспілкового бюджету
Читать seo форум продвижение сайтов.
Новые шаблоны шаблоны dle бесплатно для dle.
Скачайте тут шаблоны dle бесплатно.
Японские красивые девушки в хорошем качестве.
Портал города Иркутск программы для ipad 2 рекомендуем посетить.
Календар
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031